Hei Taonga Tuku Iho

Rauemi

Ko tā Te Kura Kaupapa Māori o Ruamata he whāngai ki ngā tamariki me ō rātou whānau te mātauranga, hei mea mirimiri ā-tinana, ā-hinengrao, ā-wairua, ā-ahurea, ā-reo anō hoki, i a rātou.