Te Rau o Mauri Te Arawa

Te Rau o Mauri Te Arawa

He hohou i te rongo ki Hawaii 2015.

Tuhonotanga & Konae Tapiri

Pawhiritia te tuhonotanga, te konae tapiri ranei kia tuwhera mai.